Tupoksi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

TUGAS POKOK :

Sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerahdi bidang pencegahan kesiapsiagaan meliputi Pencegahan Bencana Alam, Bahaya Kebakaran dan Kesiapsiagaan pada saat bencana dan pra bencana.

FUNGSI :

  1. Merumuskan kebijakan  di  bidang  pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana;
  2. Melaksanakan kebijakan  di  bidang  pencegahan dankesiapsiagaan pada pra bencana;
  3. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana;
  4. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan pada pra bencana;
  5. Menyusun rencana dan kegiatan kerja dan merumuskan program rehabilitasi dan relokasi serta bantuan keselamatan yang timbul akibat konflik, baik social maupun politik serta bencana alam dan kebakaran;
  6. Menyelenggarakan bimbingan teknis kepada masyarakat dan para pengusaha dalam memberikan pertolongan pertama akibat bencana alam dan bahaya kebakaran;
  7. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan atasan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.