Tupoksi Bidang Kedaruratan dan Logistik

KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

TUGAS POKOK

Sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerahyang berkaitan dengan kedaruratan dan logistik.

FUNGSI

  1. Merumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  2. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  3. Memberikan komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
  4. Melaksanakan hubungan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  5. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  6. Melaksanakan tugaslain yang diperintahkan atasan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.